מרחיב נעליים

40.00

קצף מרחיב נעליים

Foam Expand GT for shoes
Softens and widens leather, so that your shoes will easily fit.

Brand: Tradigo Giovanni
Origin: Milan, Italy
200 ml.